TI-klubin säännöt

Jäseneksi hakeutuvan on hyväksyttävä TI-klubin säännöt.

1 § TI-klubi on avoinna vain jäsenille. TI-klubin halli on jäsenten käytössä 24 / 7 periaatteella, ja se toimii ajanvarauksella. Jäseneksi voi päästä hakemuksesta. TI-klubi pidättää kaikki oikeudet hyväksyä tai hylätä hakemuksen.  Jäsenet varaavat ajan TI-klubin sivujen kautta omilla tunnuksillaan. TI-klubilla voi pestä, vahata ja imuroida autoja. Myös renkaanvaihdot ja pienimuotoiset auton huoltotoimet ovat mahdollisia. Ruosteenestokäsittelyt, öljynvaihdot, massaukset, maalaukset, tulityöt jne ovat tiloissa ehdottomasti kiellettyjä, ellei asiasta sovita erikseen kirjallisesti, esim. sähköpostilla.

 

2 § Jäsenyys on määräaikainen ensimmäiset 12 kuukautta jonka jälkeen se on toistaiseksi voimassa. Mikäli jäsenyys halutaan irtisanoa 12 kuukauden jälkeen, irtisanomisaika on yksi kuukausi. Jäsenyydestä tehdään kirjallinen sopimus, jonka liitteenä on TI-klubin toimintaohjeet ja säännöt.

 

3 § Yksityishenkilöiden jäsenyys on talouskohtaistet, eli koko perhe voi käyttää samaa jäsenyyttä.

 

4 § Lyhin varattava aika on 30 minuuttia. Varattavalle ajalle ei ole määritelty maksimiaikaa.  Pisimmän mahdollisen varauksen määrittää jäsenyydessä käytettävissä olevien tuntien määrä. Mikäli esimerkiksi on käytössä 6h / kk jäsenyys, voi yhden kerran kuukaudessa varata maksimissaan kuuden tunnin vuoron. Varauksen peruutus on tehtävä viimeistään 4 tuntia ennen varauksen alkamisaikaa. Varauksen peruuttaminen alle 4 tuntia ennen varauksen alkamisaikaa aiheuttaa varatun ajan menettämisen.

 

5 § Kaikkea TI-klubin laitteistoa on käytettävä huolellisesti. Kaikkien jäsenten on osallistuttava  ennen jäsenyyden käyttöönottoa laitteiden käyttöopastukseen. Mikäli olet epävarma jonkin laitteen käytöstä, ota yhteyttä henkilökuntaan ennen laitteen käyttöä.

 

6 § Jokainen toimii TI-klubilla omalla vastuullaan. TI-klubilla ei ole päivystävää henkilökuntaa.

 

7 § Mahdollisista laiterikoista tai muista ongelmista TI-klubilla on ilmoitettava välittömästi henkilökunnalle, p. 050 359 5470 tai kiireettömässä tapauksessa asiakaspalvelu@ti-klubi.fi

 

8 § Jäsen on korvausvelvollinen, mikäli tahallisesti tai huolimattomalla toiminnalla aiheuttaa esine- tai henkilövahinkoja TI-klubilla. Mikäli klubilta varastetaan tavaraa, asiasta ilmoitetaan aina poliisille. TI-klubilla on tallentava kameravalvonta.

 

9 § Jäsen voi tuoda omalla vuorollaan vieraan TI-klubille. Jäsen vastaa vieraan toiminnasta kuin omastaan.

 

10 § Auto on ajettava hallista ulos viimeistään viisi (5) minuuttia ennen vuoron päättymistä. Tila on jätettävä siistiin kuntoon lähtiessä.

 

11 § Vuoron päätyttyä käyttäjän on suljettava hallin ovi. Ovi on suljettava, vaikka seuraava käyttäjä olisi tulossa. Jokainen  kirjautuu sisään omalla kulkukortillaan! Jäsen on vastuussa henkilökohtaisesti, mikäli päästää henkilöitä sisään halliin! Tämä sääntö on ehdoton. Ovi suljetaan jokaisen vuoron jälkeen, ja seuraava käyttäjä avaa oven omilla kulkuoikeuksillaan!

 

12 § Mikäli näitä sääntöjä rikotaan, voidaan jäsen erottaa TI-klubin jäsenyydestä yhden  varoituksen jälkeen.

 

13 § Mikäli rikkomus on vakava, astuu irtisanominen voimaan välittömästi. Irtisanomistilanteessa  jäljellä olevaa jäsenaikaa ja maksettua jäsenmaksua ei hyvitetä.

 

14 § TI-klubi pidättää kaikki oikeudet muuttaa näitä sääntöjä, mikäli tarvetta ilmenee. Uusista säännöistä ilmoitetaan jäsenille kirjallisesti. Sääntöjen tarkoituksena on pitää TI-klubi turvallisena ja miellyttävänä autoilijoiden toimintapisteenä. Mahdollisen sääntömuutoksen syynä voikin olla esimerkiksi turvallisuuden parantaminen, laitteiden käyttöön tai TI-klubilla toimimiseen liittyvät asiat, eikä sääntömuutoksilla rajoiteta sovittuja hallin käyttöaikoja.

 

Säännöt päivitetty 1.1.2016